30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ SRC 2 BELGESİ SINAV SORULARI ONLİNE ÇÖZ
1 - Aracı çalıştırırken 0-15 saniyeden fazla marş yapılırsa aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A- Alternatör yanar
B- Akümülatör boşalır
C- Endüksiyon bobini yanar
D- Far ampulleri patlar
2 - Motor boğulması nedir?
A- Egzoz çıkışının tıkanması.
B- Silindire az hava girmesi.
C- Karışımın fakirleşmesi.
D- Silindire fazla hava girmesi.
3 - Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A- Motor hararet yapar.
B- Motor yağ yakar
C- Alternatör yatakları bozulur.
D- Bujiler ateşleme yapamaz.
4 - Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır ?
A- L Sınıfı
B- M Sınıfı
C- N Sınıfı
D- O Sınıfı
5 - Herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A- 70 saat
B- 80 saat
C- 90 saat
D- 110 saat
6 - I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. II - Hafta tatili en az 24 saattir. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- I doğru II yanlış
B- I yanlış II doğru
C- Her ikisi de doğru
D- Her ikisi de yanlış
7 - Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
A- Dinlenme süresi 1 saat arttırılır
B- Bir değişiklik olmaz
C- Dinlenme süresi 2 saat arttırılır
D- Dinlenme süresi 1 saat azaltılır
8 - AETR ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı?
A- Sayılır
B- Sayılmaz
C- 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D- 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
9 - Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?
A- Tahammül yeteneğini artırması.
B- Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması.
C- Duyum ve algının azalması.
D- Trafikte dikkat ve farkındalığın artması.
10 - Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
A- Empati kurmak
B- Üstünlük kurmak
C- Karşıdakine saygılı olmak
D- Önyargılı olmamak
11 - Karakter, yetenek ve huy(mizaç) aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
A- Bencillik
B- Kişilik
C- Cömertlik
D- Cimrilik
12 - Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
A- Olası seçenekleri belirleme
B- Düşünmeden hareket etme
C- Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D- Sonuçların istenirliğini belirleme
13 - Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
B- Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.
C- Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır.
D- Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
14 - Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?
A- Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
B- İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
C- Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
D- 65 yaşından gün almamış olmaları,
15 - Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kalkış ve varış yeri
B- Koltuk numarası
C- Taşıma ücreti
D- Varış saati
16 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?
A- 4 saat
B- 6 saat
C- 8 saat
D- 12 saat
17 - Güvenli hız nedir?
A- Yavaş seyretmek
B- 80 km ile seyretmek
C- Araç hâkimiyetinin elimizde olduğu hız
D- Normal süratte gitmek
18 - Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
A- Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B- Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C- Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D- Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
19 - Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
A- Hız
B- Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C- Yolun durumu
D- Sürücünün konsantrasyonuna
20 - Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?
A- 30
B- 25
C- 20
D- 15
21 - Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
A- 45 m
B- 30 m
C- 60 m
D- 15 m
22 - Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, hangisini yapmaları yasaktır?
A- Manevra dışında şerit değiştirmeleri
B- Bulundukları şeritte geri gitmeleri
C- Yolun sağından geri gitmeleri
D- Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri
23 - Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A- Aracın hızı
B- ABS
C- Yol yüzeyinin durumu
D- Yolun eğimi
24 - Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
A- Beden koordinasyon değişimi
B- Görüş keskinliği
C- Görüş düşüşü
D- Hız körlüğü
25 - Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A- Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B- Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C- Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D- Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
26 - Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B- Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C- Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D- Önce boylamı sonra enlemi okunur.
27 - Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
A- Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesi
B- Sürücülerin daima dikkatli olması
C- İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
D- Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesi
28 - Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?
A- Hasar Performansı
B- Araç Performansı
C- Yakıt Performansı
D- Hız Performansı
29 - Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
A- Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B- Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C- Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D- Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
30 - Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?
A- Baş, boyun, omurga
B- Ayaklar ve bacaklar
C- Eller ve kollar
D- Göğüs bölgesi
31 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kalp seviyesinde yukarıda tutmak
B- Yara altta kalacak şekilde olmalı
C- Kalp seviyesinin altında olmalı
D- O bölgeye masaj yapılmalı
32 - Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
A- Kalça diz ile arası
B- Diz ile ayak arası
C- Diz ekleminin olduğu yer
D- Ayak bileği ile topuk arası
33 - Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A- Tek yönlü yola ters yönden girmek
B- İki yönlü yola ters yönden girmek
C- Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D- Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek
34 - Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
A- İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B- Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C- Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D- Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
35 - "Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;...................." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durum değiştirmemektir,
B- Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C- Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D- Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
36 - Doğru ifadeyi seçiniz ?
A- Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B- Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C- Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D- Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır
37 - İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
A- Park yeri
B- Sığınma cebi
C- Manevra yeri
D- Kavşak
38 - Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B- Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun , karayolu üzerinde bulunan kısım.
C- İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D- Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
39 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
A- Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarda, özel amaçlı taşıtların,
B- En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
C- Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun sonunda geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
D- Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların,
40 - İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B- Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C- Özel otomobillerde 1 adet
D- Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
41 - Karayolları Trafik Kanunu na göre, aşağıdaki durumların hangisinde aracı işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
A- Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B- Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C- Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D- Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
42 - Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
A- A Grubu seyahat acenteleri
B- B Grubu seyahat acenteleri
C- C Grubu seyahat acenteleri
D- D Grubu seyahat acenteleri
43 - Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?
A- İşletenin, eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B- İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C- Manevi tazminata ilişkin talepler.
D- Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
44 - 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasası na göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A- Transfer yapılan yolcuların listesi
B- TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C- Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D- Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
45 - Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?
A- A1 yetki belgesi
B- D2 yetki belgesi
C- D3 yetki belgesi
D- B3 yetki belgesi
46 - Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
A- Özmal taşıt sayısına göre
B- Özmal koltuk kapasitesine göre
C- Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D- Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
47 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B- Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C- Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D- Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
48 - Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
A- Her 10 koltuk için en az 1 adet
B- Her 14 koltuk için en az 1 adet
C- Her 15 koltuk için en az 1 adet
D- Her 18 koltuk için en az 1 adet
49 - D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
A- 75
B- 90
C- 100
D- 150
50 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B- Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C- Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D- Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.