1.DENEME SINAVI SRC-4 (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi)
1 - Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
A- Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır
B- Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır
C- Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek
D- Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
2 - Seyahat acentelarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Her 14 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
B- Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır
C- Her 14 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
D- Her 15 koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B- Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C- Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D- Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz
4 - Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
A- Özmal taşıt sayısına göre
B- Özmal koltuk kapasitesine göre
C- Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D- Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
5 - Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A- Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.
B- Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C- Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır.
D- Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur.
6 - Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
A- M1 sınıfı
B- M2 sınıfı
C- N1 sınıfı
D- N2 sınıfı
7 - "Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir." Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
A- 0-500 m. arası yükseltileri
B- 500-1000 m. arası yükseltileri
C- 1000-1500 m. arası yükseltileri
D- 2000 m. ve üzeri yükseltileri
8 - Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A- Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B- Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C- Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D- Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
9 - Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B- Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır
C- Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D- Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
10 - Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
A- Zaman tarifesine
B- Ücret tarifesine
C- Taşıma güzergahı
D- Hepsi
11 - Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
A- 15
B- 30
C- 45
D- 60
12 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre suç sayılan fiilleri işlemek amacıyla teşekkül oluşturanlar veya teşekkülü yönetenler hakkında uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A- Hafif para cezası
B- Hafif hapis cezası
C- Ağır para cezası
D- İki yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezası
13 - Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden fiillerden değildir?
A- Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın Türkiyeye ithaline teşebbüs etmek.
B- İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarını yanıltmak suretiyle ülkeye sokmak
C- Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiyeye ithal etmek
D- Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımdaki eşyayı rejim hükümlerine göre gümrük bölgesinde bırakmak.
14 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A- 8
B- 10
C- 12
D- 20
15 - Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
A- Yarı oturuş pozisyonu
B- Sırtüstü yatış pozisyonu
C- Yan yatış pozisyonu
D- Yüzükoyun yatış pozisyonu
16 - Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
A- Hava yastığı
B- Aynalar
C- Işıklar
D- Lastikler
17 - Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A- 10
B- 15
C- 20
D- 25
18 - Kavşaklara yaklaşırken kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A- Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B- Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C- Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D- Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
19 - Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A- Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır.
B- Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
C- Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır
D- Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir
20 - Yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
A- 5 saat
B- 6 saat
C- 11 saat
D- 24 saat
21 - Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz ?
A- 60 saat
B- 70 saat
C- 80 saat
D- 90 saat
22 - Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A- Nesneleri algılamanın zorlaşması
B- Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C- Bakış alanının uzağa odaklanması
D- Araç ergonomisinde değişim
23 - Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
A- Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B- Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C- Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır
D- Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir
24 - Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A- Fren balatalarının kuruması için beklenir
B- Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır
C- Fren balatalarının kuruması için hız artırılır
D- Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır.
25 - Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır
B- Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
C- Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
D- Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
26 - Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A- Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.
B- Daha kısa mesafede durur.
C- Daha uzun mesafede durur.
D- Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.
27 - Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir?
A- En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B- Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C- Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların
D- Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
28 - Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A- TIR
B- CMR
C- AETR
D- ADR
29 - Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
A- Refleks
B- El-ayak koordinasyonu
C- Karar verme/muhakeme yeteneği
D- Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
30 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması, ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Teşebbüs
B- Teşekkül
C- İçtima
D- Kaçakçılık
31 - Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A- Mali Sorumluluk Sigortası
B- Kasko Sigortası
C- CMR Sigortası
D- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
32 - Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A- Geniş alanları gösterir.
B- Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
C- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
D- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
33 - Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
A- Uyku hali
B- Konuşma bozukluğu
C- Bulantı-kusma
D- Hepsi
34 - Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
A- Fren mesafesi
B- Duruş mesafesi
C- Takip mesafesi
D- İntikal mesafesi
35 - Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
A- 3 metre
B- 4 metre
C- 5 metre
D- 6 metre
36 - Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A- 7 saat
B- 8 saat
C- 10 saat
D- 12 saat
37 - Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
A- Ankara haritası
B- Türkiye haritası
C- Avrupa haritası
D- Dünya haritası
38 - Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A- Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
B- Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
C- Sadece ağır para cezası
D- Sadece ağır hapis cezası
39 - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?
A- Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B- Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C- Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D- Hepsi
40 - Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
A- Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B- Empati yeteneği
C- Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D- Yaratıcılık yeteneği
41 - Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?
A- İki
B- Üç
C- Dört
D- Beş
42 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?
A- GPRS
B- HARİTALAR
C- HARİTALAR
D- GPS
43 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A- Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.
B- Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
C- Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D- Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.
44 - Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?
A- 20 - 50
B- 25 - 75
C- 25 - 100
D- 50 – 100
45 - Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
A- 5 iş günü içinde
B- 8 iş günü içinde
C- 10 iş günü içinde
D- 30 iş günü içinde
46 - Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
A- Toplardamar kanaması
B- Atardamar kanaması
C- Kılcaldamar kanaması
D- Kulak kanaması
47 - Aşağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
A- Direksiyon sertleşir
B- Fren zayıflar
C- Süspansiyon yumuşar
D- Motor titreşimli çalışır
48 - B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
A- 8
B- 12
C- 19
D- 20
49 - Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
A- Hareket
B- Şiddet
C- Öğrenme
D- Büyüklük
50 - I Araçların online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takibini sağlar.
II Araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
III Personelin eğitilmesini sağlar.
IV Araçlar için hız, bölge, dolaşım süresi, bekleme süresi gibi koşullar tanımlanmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri "Seyyar izleme Sisteminin" faydalarındandır?
A- I-III-IV
B- I-II-III-IV
C- I-II-III
D- I-II-IV