KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 9
1 - Aşağıda verilen tarım ürünlerimizden hangisinin belirli yörelerde toplanmasının doğal yetişme koşullarıyla fazla ilgisi yoktur?
A- Tütün
B- Mısır
C- Pamuk
D- Üzüm
E- Ayçiçeği
2 - Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri bitki örtüsünün çesitliliğine ve tarım ürününün dağılımına göre yaygınlık gösterir? I. Koyun besiciliği II. Büyükbaş hayvancılık III. Arıcılık IV. Tiftik keçisi V. İpekböcekçiliği
A- I ve II
B- Yalnız V
C- III ve V
D- Yalnız III
E- II ve III
3 - Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, jeotermal enerji kaynaklarından yararlanarak seracılık yapıldığında maliyet düşük olur?
A- Ege Bölgesi
B- Marmara Bölgesi
C- Akdeniz Bölgesi
D- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
E- Karadeniz Bölgesi
4 - Aşağıda ülkemizde bulunan bazı sanayi kolları ve bu sanayi kollarının bulunduğu merkezler eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A- Demir – çelik – Kırıkkale
B- Pamuklu dokuma – Manisa
C- Yağ endüstrisi – İzmir
D- Oto lastiği – Adana
E- Kâğıt endüstrisi – Malatya
5 - Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde turizmi geliştiren etkenlerden biri olamaz?
A- Damlataş mağaraları
B- Obruklar
C- Kıyı plajları
D- Güneşli gün sayısının fazlalığı
E- Antik kent ve harabeler
6 - Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı kara yoluna göre daha ucuz olmasına rağmen demiryolları ağımız kara yoluna göre daha azdır. Ülkemizde demiryolu taşımacılığının gelişmemiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- İklim şartlarının elverişsizliği
B- Arazinin engebeli olması
C- Kalifiye eleman yetiştirilememesi
D- Kara, deniz ve hava ulaşımının gelismis olması
E- Sadece askeri araçlar, kömür, tahıllar ve şekerpancarı gibi yüklerin taşınmasında kullanılması
7 - Türkiye’de orman varlığının azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kıl keçisi besiciliği
B- Buharlasmanın siddetli olması
C- Yağısların azalması
D- Beşeri faktörler
E- Orman köylerinde tarla kazanımı
8 - Ülkemiz bölgelerinin genel özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda bölgelerimiz ile ilgili verilmiş bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A- Karadeniz Bölgesi’nden sonra en çok göç gönderen bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
B- Güneydoğu Anadolu Bölgesi göl bakımından en fakir bölge olmasına karsın, göl oluşumu bakımından en fazla çesitlilik gösteren bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
C- Soya fasulyesi ve mısır tarımı Karadeniz Bölgesi’nde ilk sırada iken pamuk ve nohut tarımında Akdeniz Bölgesi ilk sıradadır.
D- Kışın Kuzey Anadolu dağları güney sektörlü rüzgârların Toroslarda, kuzey sektörlü rüzgârların geçisini engellediğinden kışların ılık geçmesine neden olur.
E- Sığla yağının elde edildiği güllük ağacı dünyada sadece Ege Bölgesi’nde bulunurken Marmara Bölgesi de bor üretiminde birinci sıradadır.
9 - İklim özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde topraktaki tuz ve kireç oranının daha az olması beklenir?
A- Marmara Bölgesi
B- Karadeniz Bölgesi
C- Akdeniz Bölgesi
D- Ege Bölgesi
E- Doğu Anadolu Bölgesi
10 - 29 derece dogu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat 12:30 iken, saatin 44 dakika ileri ve 12 dakika geri oldugu boylamlar aşağıdakilerden hangileridir?
A- 41° - 26° Dogu Boylamları
B- 38° - 25° Dogu Boylamları
C- 43° - 27° Dogu Boylamları
D- 40° - 24° Dogu Boylamları
E- 45° - 28° Dogu Boylamları
11 - I. Karadeniz Bölgesi II. Güneydogu Anadolu Bölgesi III. İç Anadolu Bölgesi IV. Marmara Bölgesi Yukarıdaki bölgelerin yer şekilleri düşünüldüğünde hangilerinde ekili-dikili arazinin sırasıyla en fazla ve en az olması beklenir?
A- II ve I
B- III ve II
C- IV ve I
D- III ve I
E- III ve IV
12 - Aşagıdaki kentlerin hangilerinin sıcaklık ortalamaları bakımından birbirlerine daha yakın oldukları söylenebilir?
A- Rize - Konya
B- Mersin - Erzurum
C- İzmir - Malatya
D- Antalya - Afyon
E- Erzurum – Van
13 - Aşağıdaki ülkelerden hangisiyle Türkiye’nin ticareti daha fazladır?
A- İran
B- Türkmenistan
C- İngiltere
D- Tunus
E- Almanya
14 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen; I. Mercimek II. Bugday III. Kayısı IV. Zeytin V. Üzüm gibi ürünlerden hangisi bu bölgede Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt olusturabilir?
A- V
B- IV
C- III
D- II
E- I
15 - I. Pamuklu dokuma II. Çimento III. Şeker IV. Demir-çelik V. Bitkisel yağ Yukarıda verilen endüstri kuruluşlarından hangisinin ülkemizdeki sayısı diğerlerine göre daha azdır?
A- I
B- II
C- III
D- IV
E- V
16 - Yetişme kosullarına göre yazın yağışın fazla ve sıcaklığın düsük olmasını isteyen bir tarım ürünü; I. Haymana II. Gaziantep III. Erzurum-Kars IV. Bozok V. Uzunyayla gibi platolardan hangisinde daha kolay yetisme imkanı bulur?
A- V
B- IV
C- III
D- II
E- I
17 - Karadeniz bölgesinde kırsal yerleşmelerin dağınık olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
A- Ulaşımın gelişmemiş olması
B- Nüfus yogunlugunun az olması
C- Endüstrinin gelişmiş olması
D- Yer sekillerinin engebeli olması
E- İç göçlerin fazla olması
18 - Aşağıdaki madenlerden hangilerinin sırasıyla çıkarım alanı daha dar, rezervi daha fazladır?
A- Civa – Kükürt
B- Taskömürü – Bor
C- Petrol – Taşkömürü
D- Volfram – Petrol
E- Demir – Bor