KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 4
1 - Orman ürünleri sanayisi, ormanların yoğun olduğu yörelerde gelişmektedir. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde orman ürünleri sanayisi kurulma olanağı en azdır?
A- Bursa
B- Sivas
C- Kastamonu
D- Düzce
E- Giresun
2 - Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de gece-gündüz süresi arasındaki fark en azdır?
A- 21 Haziran
B- 23 Mart
C- 15 Kasım
D- 29 Ağustos
E- 21 Aralık
3 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’nin özel konumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A- Yerel saat
B- Deniz ulaşımı
C- Turizm etkinlikleri
D- İklim koşulları
E- Transit taşımacılık
4 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin kıyı bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A- Bölümleri arasında ortalama yükselti bakımından fark olması
B- Akarsu ağızlarında delta ovalarının olması
C- Karstik göllerin yaygın olarak görülmesi
D- Dağların uzanışının kıyıların şekillenmesinde etkili olması
E- Alp orojenezinde oluşmuş sıradağların bulunması
5 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Marmara Bölgesi’nde görülen iklim çeşitliliğinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduğu söylenebilir?
A- Endüstri kuruluşları
B- Doğal bitki örtüsü
C- Deniz turizmine elverişli süre
D- Yetiştirilen tarım ürünleri
E- Toprak türleri
6 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki merkezlerin hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır?
A- Edirne
B- Samsun
C- Sivas
D- Kars
E- Adana
7 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de nüfusun düzensiz dağılışında etkili olan etmenlerden ikisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A- Enlem – Yağış biçimi
B- Toprak türü – Jeolojik yapı
C- Yükselti – Yer şekilleri
D- Yağış biçimi – Bitki örtüsü
E- Yer şekilleri – Enlem
8 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de, kentsel nüfusun yaklaşık % 40’ının İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A- Ulaşım olanaklarının fazla olması
B- Yerli üretimi tanıtıcı fuarların kurulması
C- Ticaret hacminin büyük olması
D- Çeşitli endüstri kuruluşlarının bulunması
E- Sağlık ve eğitim olanaklarının fazla olması
9 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki bölgelerin hangisinde, endüstride çalışan kişi sayısı diğerlerinden daha fazladır?
A- Akdeniz
B- Marmara
C- İç Anadolu
D- Ege
E- Karadeniz
10 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki platolardan hangisinin bölge ekonomisine katkısında büyükbaş hayvancılık ilk sıradadır?
A- Çatalca-Kocaeli
B- Erzurum-Kars
C- Taşeli
D- Cihanbeyli
E- Gaziantep
11 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’deki bazı fabrikaların kuruluş yerleriyle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur?
A- Bitkisel yağ fabrikaları, ham maddeye yakın yerlerde kurulmuştur.
B- Seramik fabrikaları, inşaat sektörünün geliştiği yerlerde kurulmuştur.
C- Demir-çelik fabrikaları, demir cevherinin çıkarıldığı yerlerde kurulmuştur.
D- Otomobil fabrikaları, termik santrallere yakın yerlerde kurulmuştur.
E- Deri konfeksiyon fabrikaları, hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde kurulmuştur.
12 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) I. Bakır II. Taş kömürü III. Linyit IV. Demir Yukarıdaki madenlerden hangilerinin Türkiye’deki üretiminin tümü Karadeniz Bölgesi’nden elde edilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- III ve IV
13 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’nin, ekonomisi gelişen bir ülke olmasında aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir?
A- Nüfusun genç ve dinamik olması
B- Fiziki ve beşerî özellikleri farklı coğrafi bölgelerin olması
C- Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması
D- Avrupa’yla Asya, özellikle Orta Doğu ülkeleri arasında köprü görevi görmesi
E- Topraklarının büyük bir bölümünün Anadolu Yarımadası’nda olması
14 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Doğu Karadeniz Bölümü’nde çay üretiminin yapıldığı kuşağa ekilecek aşağıdaki bitkilerin hangisinden ürün almak daha zordur?
A- Fındık
B- Tütün
C- Pamuk
D- Turunçgiller
E- Mısır
15 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem de İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen bir tarım ürünü değildir?
A- Buğday
B- Tütün
C- Elma
D- Üzüm
E- Mercimek
16 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) I. Daha çok baraj ve akarsularda yapılmaktadır. II. Deniz balıkçılığına göre daha gelişmiştir. III. En fazla alabalık üretilmektedir. Türkiye’de tatlı su balıkçılığıyla ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
17 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de elektrik enerjisi üretimine jeotermal kaynaklarıyla en çok katkıda bulunan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ege
B- Orta Karadeniz
C- Yukarı Kızılırmak
D- Adana
E- Orta Fırat
18 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Adana, Ege ve Çatalca-Kocaeli Bölümleri, aşağıdakilerin hangisi bakımından benzerlik gösterir?
A- Yüz ölçümlerinin büyüklüğü
B- Seracılığın gelişmişliği
C- Tarım yapılan alanların genişliği
D- Endüstri gelirlerinin yüksekliği
E- Yer altı kaynaklarının zenginliği