KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 5
1 - Gerçek ve tüzel kişiliklerin sonlanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A- Özel hukuk tüzel kişilikleri varlıklarına aldıkları kararla son verebilir.
B- Gerçek kişinin ölüm tehlikesi ile kaybolması üzerinden beş yıl geçmeden gaiplik kararı çıkarılamaz.
C- Ölüm gerçek kişiliği sonlandıran hukuki olaylardandır.
D- Kamu tüzel kişiliklerinin sonlanması için kanun çıkarılması gerekir.
E- Gaiplik kararı ancak mahkemelerce verilir.
2 - Aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi için yetkili mercilerden önceden izin alınması gereklidir?
A- Siyasi Parti
B- Sendika
C- Gösteri – yürüyüş
D- Özel hukuk tüzel kişiliği
E- Dernek
3 - 1982 Anayasası’na göre Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının başlaması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
A- Yasama yılının başlaması ile
B- TBMM Başkanlık Divanı’nın seçimi ile
C- Hükümetin güvenoyu alması ile
D- Milletvekili mazbatasının alınması ile
E- Milletvekilinin TBMM’nde and içmesi ile
4 - Ara seçimler için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A- Bir yasama döneminde sadece bir kez yapılabilir.
B- Ara seçim yapılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilir.
C- Genel seçimlere 1 yıl kala yapılamaz.
D- Bir ilin ya da seçim çevresinin TBMM’de üyesi kalmaması durumunda da yapılabilir.
E- Ara seçim, yapılması zorunlu haller dışında TBMM’nin takdirindedir.
5 - 1982 Anayasası’na göre TBMM tarafından ilan edilecek genel ya da özel af kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?
A- Hırsızlık suçları
B- Orman suçları
C- Terör suçları
D- Uyuşturucu satıcılığı
E- Zimmete para geçirme
6 - Türkiye Cumhuriyeti’nde günümüze kadar yapılmış olan halkoylamalarından (referandum) hangisinin sonucunda hayır oyları çoğunluktadır?
A- 1961
B- 1982
C- 1987
D- 1988
E- 2007
7 - Alınmış bir grev kararı aşağıdakilerden hangisi tarafından ertelenebilir?
A- Bakanlar Kurulu
B- İlgili Bakanlık
C- TBMM Genel Kurulu
D- Devlet Denetleme Kurulu
E- Sayıştay
8 - I. Gazi Üniversitesi II. Milli İstihbarat Teşkilatı III. Çaykur IV. Emniyet Genel Müdürlüğü V. Milli Eğitim Bakanlığı Yukarıda verilenlerden hangileri yönetmelik çıkarma hakkına sahip değildir?
A- II ve IV
B- I ve III
C- II, III ve IV
D- I, II, IV ve V
E- Yalnız III
9 - Arap Birliği Turizm Teşkilatı’nın 2013 yılı Arap Turizm Başkenti olarak ilan ettiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A- Dubai
B- Antalya
C- Bursa
D- Rabat
E- Kahire
10 - 2013 IMF dönem Başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
A- Agustin Carsters
B- Mihelle Obama
C- Christine Lagarde
D- Ban Ki-Moon
E- Claude Mignon
11 - 2013 Bayan Voleybolu Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonluğu’nu kazanan takım aşağıdakilerden hangisidir?
A- Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı
B- Galatasaray Bayan Voleybol Takımı
C- Unilever Volei
D- Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı
E- Volero Zurih
12 - 2013 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ) Genel Direktörlüğü’nü kim üstlenmektedir?
A- Ahmet Üzümcü
B- Leyman Gbowee
C- Tawakel Karman
D- Semavi Eyice
E- Seyit Ahmet Baş