KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 4
1 - 1982 Anayasası’nın başlanğıç kısmında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık
B- Çoğulcu Demokrasi
C- Kuvvetler Ayrılığı
D- Türk Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
E- Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
2 - Aşağıdaki parlamento kararlarında hangisine karşı yargı yolu açıktır?
A- TBMM İçtüzüğü değişikliği
B- Erken seçim kararı
C- Savaş ilanı kararı
D- TBMM Başkanlığı seçimi
E- Komisyonlara üye seçimi
3 - Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yürütme ile ilgili görevlerinden biri değildir?
A- Kararnameleri imzalamak
B- TBMM ile birlikte TSK’nın kullanılmasına karar vermek
C- Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
D- Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
E- Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini hazırlamak
4 - 2010 Anayasa değişikliği ile TBMM’ye Anayasa Mahkemesi’ne üye seçme yetkisi tanınmıştır. Bu değişikliğe göre TBMM, Anayasa Mahkemesi’ne kaç üye seçebilmektedir?
A- 1
B- 2
C- 3
D- 4
E- 5
5 - Bir kişinin belediye başkanlığına aday olup olmayacağı hususundaki itirazları inceleyen, kesin karara bağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A- İl Seçim Kurulu
B- Danıştay
C- İdare Mahkemesi
D- Yüksek Seçim Kurulu
E- Anayasa Mahkemesi
6 - Başkenti ile aynı adı taşıyan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A- Cezayir
B- Singapur
C- Vatikan
D- Belarus
E- Tunus
7 - 2013 yılı Nobel Barış Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A- Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW)
B- Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu (UNRAWA)
C- Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
D- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
E- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP)
8 - 2013 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası hangi ülkede düzenlenmiştir?
A- Danimarka
B- İsviçre
C- İsveç
D- Avusturya
E- Almanya
9 - Avrasya Birliği projesini Ağustos 2013’te harekete geçiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ukrayna
B- Türkiye
C- Çin
D- Hindistan
E- Rusya
10 - Dünya Bankası’nın Washington’da gerçekleşen yıllık toplantısında yaptığı konuşma ile ABD’yi uyararak borç krizinin çözülmesini isteyen Dünya Bankası Başkanı kimdir?
A- Jim Yong Kim
B- Ban Ki–Moon
C- Mario Dragi
D- Anders Fogh Rasmussen
E- Christine Lagarde
11 - Turizm Bakanlığı tarafından Oscar aday adayı olarak belirlenen Türk Filmi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Uzun Hikaye
B- Babam ve Oğlum
C- Kelebeğin Rüyası
D- Vizontele
E- New York’ta Beş Minare
12 - Kişinin cezalandırılmasının amacı kişinin yeniden topluma kazandırılmasıdır. ifadesi Türk Ceza Hukuku’nun hangi ilkesi ile tanımlanır?
A- Adalet ve eşitlik ilkesi
B- Cezanın şahsiliği
C- Ümanizm
D- Belirlilik
E- Cezanın kanunlara dayalı olması