KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 3
1 - Siyasal organlar tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi ya da yakın denetimi ve gözetimi altında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?
A- Kamu hizmeti
B- Kamu yararı
C- İdari işlem
D- Kamu gücü işlemleri
E- İç düzen faaliyetleri
2 - Aşağıdakilerden hangisi, merkezden yönetim ilkesinin sakıncaları arasında yer alır?
A- Ülke bütünlüğünün ve milî birliğin sarsılma tehlikesi vardır.
B- Partizanca uygulamalara yol açar.
C- Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.
D- Hizmetler yeknesak bir biçimde yürütülemez.
E- Mali denetimde güçlükler yaşanır.
3 - BM, 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi hangi ülkede yapılacaktır?
A- Bulgaristan
B- Türkiye
C- İngiltere
D- Japonya
E- Çin
4 - Türkiye’nin tek kadın valisi hangi ilde görev yapmaktadır?
A- Malatya
B- İzmir
C- Yalova
D- Hatay
E- Muğla
5 - Dünyanın en büyük silah ihracatçısı hangi ülkedir?
A- ABD
B- İsrail
C- Suriye
D- Japonya
E- İran
6 - ABD’de 15 Nisan 2013 tarihinde yaşanan patlama sonucu tamamlanamayan maraton koşusu aşağıdakilerden hangisidir?
A- Los Angeles koşusu
B- Baston koşusu
C- New York koşusu
D- Chicago koşusu
E- Houston koşusu
7 - 59. Adana’da düzenlenen 20’nci Altın Koza Film Festivalinde En İyi Film Ödülünü alan, Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği film aşağıdakilerden hangisidir?
A- Lal
B- Jin
C- Çanakkale Yolun Sonu
D- Yozgat Blues
E- Gözümün Nuru
8 - 2014 FIFA Dünya Kupası, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilecektir?
A- Gürcistan
B- Slovenya
C- Türkiye
D- Rusya
E- Brezilya
9 - Tarafların iradelerinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin hukuk kurallarına ne isim verilmektedir?
A- Emredici Hukuk Kuralları
B- Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
C- Yetki Verici Hukuk Kuralları
D- Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
E- İlga Edici Hukuk Kuralları
10 - Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan bir öğretmenin, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırı olarak görev yerinin değiştirilmesi işlemine karşı aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi uygulanır?
A- Ceza
B- Cebri İcra
C- Tazminat
D- Hükümsüzlük
E- İptal
11 - Fiil ehiyetine sahip olmanın bir koşuluda bireyin kısıtlı olmamasıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi kısıtlanmaya sebep olacak hallerden biri değildir?
A- 18 yaşını doldurmamış olmak
B- Akıl Hastalığı
C- Savurganlık
D- Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı
E- Kötü yaşam tarzı
12 - Aşağıda verilenlerden hangisi bir hükümet sistemi olan Başkanlık Sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
A- Yürütmenin başı olan başkan halk tarafından seçilir.
B- Hükümet tamamen başkanın insiyatifiyle yasama organı dışından oluşturulur.
C- Yasama ve yürütme güçleri arasında yumuşak ve dengeli bir ayrım vardır.
D- Aynı kişi hem yasamada hem yürütmede görev alamaz.
E- Hükümetin yasama organına karşı sorumluluğu yoktur.