KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 2
1 - I. Yaz sıcaklıklarının en erken başladığı bölgedir. II. Yıllık sıcaklık farkının en az olduğu bölgedir. III. Yazların en sıcak geçtiği bölgedir. IV. İklim ve bitki çeşitliliğinin en çok olduğu bölgedir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de turunçgil tarımının yaygın yapıldığı bölgenin özelliklerinden değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız IV
D- II ve III
E- III ve IV
2 - Türkiye’de tahıllar içerisinde en fazla buğday yetiştirilir. Aşağıdaki verilen illerin iklim koşulları düşünüldüğünde buğdayın sulamaya daha çok ihtiyacı olduğu söylenebilir?
A- Nevşehir
B- Konya
C- Edirne
D- Adana
E- Sivas
3 - Daha çok akarsu boylarında yetiştirilir. Üretim alanları devlet kontrolü altındadır. Üretim tüketimi karşılayamadığı için ithal edilir. Yukarıda bilgileri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Muz
B- Tütün
C- Kenevir
D- Pirinç
E- Haşhaş
4 - Türkiye’deki hayvan sayısı Avrupa’dan fazladır. Ancak et ve süt üretiminin Avrupa’dan az olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaz?
A- Besi ve ahır hayvancılığının gelişmemiş olması
B- Erken kesimin yaygın olması
C- Mera ve otlak hayvancılığının yaygın olması
D- Hayvan sayılarının ıslah edilmemesi
E- Karasal iklimin yaygın olması
5 - Türkiye’de sanayinin dengesiz dağılımı beraberinde iş olanaklarının dağılımındaki dengesizliğe sebep olmuştur. Bu duruma bağlı olarak çeşitli sebeplerle mevsimlik işçi göçleri yaşanır. Aşağıda verilen illerden hangisinde Ordu – Giresun çevresine yapılan mevsimlik göçün benzeri yaşanır?
A- Antalya
B- İstanbul
C- Muğla
D- Ankara
E- Adana
6 - Türkiye’de son yıllarda küresel ısınmanın etkileri yaşanmaktadır. İklimde meydana gelecek uzun süreli değişiklik aşağıda verilenlerden hangisini etkilemez?
A- Maden çeşidini
B- Bitki örtüsünü
C- Hidroelektrik potansiyelini
D- Tarım ürünlerini
E- Otlak hayvancılığını
7 - Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yarısını karşılar. Daha çok ithal edilir. Türkiye’de çıkarım alanları sınırlıdır. Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Toryum
B- Linyit
C- Doğalgaz
D- Petrol
E- Taşkömürü
8 - Göl sularının sıcaklığı üzerinde enlem ve yükselti önemli bir etkendir. Yalnızca yükselti etkisi göz önünde bulundurulursa, aşağıdaki göllerden hangisinde su sıcaklığının daha düşük olması gerekir?
A- Köyceğiz Gölü
B- Tuz Gölü
C- Marmara Gölü
D- Çıldır Gölü
E- Akşehir Gölü
9 - Aşağıda verilen Türkiye’nin tarımı ile ilgili genel bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Karadeniz Bölgesi’ndeki tarımsal nüfus yoğunluğu Marmara Bölgesi’nde fazladır.
B- Nadas alanlarının en az olduğu bölgede Karadeniz bölgesidir.
C- Nadas alanlarının en fazla olduğu bölge İç Anadolu’dur.
D- Tarım arazisi oranının en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.
E- Pamuk üretiminde Akdeniz Bölgesi birinci sıradadır.
10 - Aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi diğer dördünden farklı bir amaçla turist çekmektedir?
A- Gönen
B- Sandıklı
C- Haymana
D- Perge
E- Havza
11 - Göl çanağındaki fazla suların dışarıya akıtıldığı derelere gideğen denir. Gideğeni var olan göllerin suları tatlıdır. Bu nedenle bu tip göller çeşitli su ürünlerinin yetiştirilmesine elverişlidir. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak su ürünleri yetiştiriciliği alanında yatırım yapmak isteyen bir işletmecinin aşağıdaki göllerden hangisini tercih etmesi beklenemez?
A- Hazar
B- Çıldır
C- Burdur
D- Ulubat
E- Abant
12 - Aşağıda, Türkiye’deki beş santralin hangi enerji kaynağı ile çalıştığı eşleştirilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A- Yatağan Linyit
B- Alaçatı Rüzgâr
C- Soma Doğal gaz
D- Hamitabat Doğal gaz
E- Çatalağzı Taş kömürü
13 - Arazideki engebeler arttıkça, aynı standarttaki kara yollarının kilometre maliyeti de artmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde verilen yerleşim birimleri arasında yapılacak kara yolunun kilometre maliyetinin en az olması gerekir?
A- Trabzon – Bayburt
B- Bitlis – Bingöl
C- Antalya – Burdur
D- Mersin – Aksaray
E- Çorum - Samsun
14 - Karadeniz Bölgesi’nde yeryüzü şekilleri engebelidir. Bölgede dağlar kıyıya paralel doğrultuda uzanır. Bu durum bölgede görülen, I. yağış rejiminin düzenli olması, II. kuzey-güney yönlü ulaşımın zor olması, III. tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması, IV. kıta sahanlığının dar olması özelliklerinden hangilerini etkiler?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- I ve IV
E- II, III ve IV
15 - Türkiye’de yerel saatleri aynı olan iki farklı merkez için, I. Aynı boylam üzerinde yer alırlar. II. Güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. III. Baş meridyene olan uzaklıkları aynıdır. IV. Tarih değiştirme çizgisine olan zaman farkı aynıdır. ifadelerinden hangisi kesin doğrudur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve IV
D- II ve III
E- III ve IV
16 - I. Sümela Manastırı II. Safranbolu Evleri III. Kral Kaya Mezarları IV. Kovada Gölü Millî Parkı V. Kartalkaya Kayak Merkezi Türkiye’ye gelen bir turist kafilesi Karadeniz’deki turistik değerleri ziyaret edecektir. Buna göre, yukarıdakilerden hangisi bu kafilenin uğrayacağı yerler arasında yer almaz?
A- I
B- II
C- III
D- IV
E- V
17 - Havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılıdır. Buna göre, temmuz ayında, I. Orta Fırat, II. Antalya, III. Batı Karadeniz, IV. Erzurum-Kars, V. Yukarı Kızılırmak gibi bölümlerden sırasıyla maksimum nemin en fazla ve en az olması beklenir?
A- I ve III
B- I ve IV
C- II ve V
D- III ve IV
E- III ve V
18 - Türkiye’de hayvancılın gelişebilmesi ve hayvancılıkta verimi artırabilmek için, I. hayvan sayısının artırılması, II. besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması, III. mera hayvancılığının teşvik edilmesi, IV. erken kesimlerin önlenmesi gibi uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve IV
E- III ve IV