KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 16
1 - Türkiyenin ortak saat uygulamasında 2. veya 3. uluslararası saat dilimini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Doğu - batı yönündeki mesafesi
B- Boylam değerleri
C- Enlem değerleri
D- Ortalama yükseltisi
E- Nüfus yoğunluğu
2 - Türkiyede dağların denize paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi boyuna kıyı tipinin ortaya çıkardığı sonuçlar arasında yer almaz?
A- Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı vardır.
B- Kıyıda dik yamaçlı falezler vardır.
C- Yamaç yağışları etkilidir.
D- Koy ve körfez sayısı fazladır.
E- Kıyı ile iç kesimler arasında doğal bitki örtüsü farklıdır.
3 - Erzurum-Kars, Ardahan platolarında yaz yağışlarına bağlı olarak aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi gelişmiştir?
A- Küçükbaş hayvancılık
B- Arıcılık
C- Mera hayvancılığı
D- Ahır ve ağıl hayvancılığı
E- İpek böcekçiliği
4 - - Yıllık sıcaklık farkı 17 derecedir. - En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. - Kışlar ılık, yazlar sıcaktır. Yukarıda iklim özelliklerinden bazıları verilen bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sulama koşullarının arttırılmasıyla yetiştirilir?
A- Mısır
B- Pamuk
C- Buğday
D- Turunçgil
E- Zeytin
5 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) aşağıdaki nehirlerden hangisi üzerine kurulmuştur?
A- Kura
B- Aras
C- Çoruh
D- Fırat
E- Seyhan
6 - Aşağıdaki bölümlerden hangisinin Türkiye ekonomisine orman ürünleri faaliyeti ile katkısı yoktur?
A- Batı Karadeniz
B- Orta Fırat
C- Doğu Karadeniz
D- Adana Bölümü
E- Güney Marmara Bölümü
7 - Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisine katkısı aşağıda verilen faaliyet türlerinden hangisinde en azdır?
A- Enerji üretimi
B- Madencilik
C- Hayvancılık
D- Turizm
E- Tarım
8 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinde Türkiye genelinde en fazla üretime sahiptir?
A- Pamuk — Zeytin
B- Pamuk — Buğday
C- Mercimek — Şekerpancarı
D- Mercimek — Tütün
E- Pamuk — Antepfıstığı
9 - Türkiyede 1962 yılında kurulmaya başlanan organize sanayi bölgelerinin kurulum amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- Üretim sürecini hızlandırmak
B- Çevre kirliliğini engellemek
C- Üretim faaaliyetlerinde verimi arttırmak
D- Kamu hizmetlerinin üreticilere kolay ulaşımını sağlamak
E- Kırdan kente göçü engellemek
10 - Türkiyede nüfus dağılışının bölgeler arası farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az etkilidir?
A- Hammadde kaynaklarına yakınlık
B- Sanayi tesislerine yakınlık
C- Ortalama yükselti
D- Anakara yollarına yakınlık
E- Doğal bitki örtüsü
11 - Yayla turizmi Türkiyede son yıllarda gelişen bir turizm faaliyeti olmuştur. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde yayla turizminden elde edilen gelir fazladır?
A- Doğu Karadeniz
B- Adana Bölümü
C- Batı Karadeniz
D- Güney Marmara
E- Batı Karadeniz
12 - Aşağıdaki endüstriyel ürünlerden hangisinin Türkiye ihracatında payı yoktur?
A- İpekli dokuma
B- Hayvansal ürünler
C- Dayanıklı tüketim malları
D- Mobilya
E- Kimya Sanayi
13 - Herhangi bir yerin denizlere, okyanuslara, kıtalara, ulaşım yollarına, boğazlara, yükseltiye ve komşu ülkelere göre olan konumuna o yerin özel konumu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?
A- Marmara Bölgesinin fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilmesi
B- Türkiyede fiyort ve Skyer kıyı tipine rastlanmaması
C- İzmir ve Vanda aynı anda ekilen bir tarım ürününün İzmirde daha erken olgunlaşması
D- Avrupa ile Asyayı bağlayan önemli ulaşım yollarının Türkiye üzerinden geçmesi
E- İran ve Irak gibi petrol üreticisi olan ülkelere komşu olması
14 - Doğal göller; tektonik ve set gölleri olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumu tektonik özellik taşır?
A- Tortum Gölü
B- Büyük Çekmece Gölü
C- Tuz Gölü
D- Van Gölü
E- Bafa (Çamiçi) Gölü
15 - Aşağıda ülkemizdeki dağlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Ege Bölgesinde daha çok kırıklı dağlar bulunur.
B- Volkanik dağlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak bulunur.
C- Karadeniz Bölgesinde bulunan dağlar, Alp-Himalaya kıvrım sisteminin bir parçasıdır.
D- Marmara Bölgesinde bulunan Yıldız Dağları bölgenin en yüksek dağıdır.
E- Toroslar ülkemizin batısından doğusuna kadar uzanır.
16 - Aşağıda verilen bölümlerimizin hangisinde kent nüfus oranı kır nüfus oranından daha azdır?
A- Yukarı Sakarya Bölümü
B- Orta Fırat Bölümü
C- Doğu Karadeniz Bölümü
D- Yukarı Fırak Bölümü
E- Kıyı Ege Bölümü
17 - Türkiye bir yarımada ülkesi olmasına rağmen, avlanılan balık miktarı bakımından Norveç, Japonya gibi ülkelere göre oldukça geridir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?
A- Kıyı balıkçılığının gelişmiş olması
B- Zararlı avlanma yönteminin kullanılması
C- Balıkların yumurtlama döneminde avlanılması
D- Soğuk hava depolarının yaygın olmaması
E- Tarımsal nüfus yoğunluğuna bağlı olarak balıkçılığa duyulan ihtiyacın az olması
18 - Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinin enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır?
A- Afşin - Elbistan
B- Soma
C- Değirmisaz
D- Çayırhan
E- Çatalağzı