Anasayfa > İngilizce Dersleri

Pharasal Verbs 2 - İngilizce Dersleri


abide by     :    itaat etmek
account for     :     izah etmek, açıklamak (explain) (2) sebep olmak
act on     :     (bir tavsiye/öğüt vb) -- üzerine harekete geçmek, -- e göre davranmak
act up     :     (1) abuk sabuk davranmak (2) adam akıllı çalışmamak
air out     :     odayı havalandırmak
ask for     :     rica etmek
ask out     :     birine çıkma teklifinde bulunmak
back down     :     geri adım atmak (withdraw)
back out of     :     pull out of -- den çekilmek
back up     :     (1) desteklemek, arka çıkmak (support) (2) yedeklemek
bargain for     :     take into account, take into consideration hesaba katmak, göz önünde bulundurmak
become of     :     başına gelmek
blow out     :     üfleyerek söndürmek
blow up     :     şişirmek, patlatmak
break down     :     (1) (makinenin) bozulmak (2) ağlamak (3) köklerine ayırmak
break in     :     (1) alışmak (2) soymak
break into     :     soymak, zorla girmek
break off     :     son vermek, bitirmek
break out     :     patlak vermek
break out of     :     firar etmek
break up     :     ayrılmak, boşanmak
bring down     :     (1) (fiyat)indirmek (2) (hükümet vb) devirmek (overthrow)
bring off     :     zorluklara rağmen başarmak
bring out     :     (1) yayımlamak (publish) (2) piyasaya yeni bir mal sürmek
bring round     :     ayıltmak
bring up     :     yetiştirmek/kusmak/ortaya konu atmak
brush up (on)     :     eski bilgisini tazelemek, tozunu almak (mecazi anlamda)
bump into     :     run into  (1) karşılaşmak (2) çarpmak
burn down     :     (1) (yangında) yanıp kül olmak (2) yakıp kül etmek
buy off     :     pay off  rüşvet yedirmek
buy out     :     bir işyerini birinden satın almak
 call down     :     put down  tell off  azarlamak (admonish)
call for     :     gerektirmek, istemek (demand)
call in     :     haber etmek/ziyaret etmek
call off     :     iptal etmek
call up     :     (1) telefon etmek (2) askere çağırmak (recruit)
calm down     :     (1) sakinleşmek (2) sakinleştirmek
carry on     :     devam ettirmek
carry out     :     uygulamaya koymak/yürütmek (deney vb)
catch on     :     popülarite kazanmak, beğenilmek, halk tarafından tutulmak
catch up with     :     keep up with  aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
check in     :     (otelde vb) yer ayırtmak, kayıt yaptırmak
check out     :     bir yerden ayrılırken hesabı kapatmak
cheer up     :     neşelenmek, neşelendirmek
clear off     :     temizlemek (orman, leke vb)
close down     :     iflas etmek
close up     :     dükkanı gün sonunda kapatmak
come across     :     tesadüfen karşılaşmak (run across)
come by     :     come into  mirasa konmak (inherit)
come out     :     (1) ortaya çıkmak (2) filizlenmek
come over     :     üstesinden gelmek (deal with)
come round     :     (1) ayılmak (come to) (2) ziyaret etmek
come round     :     come over  ziyaret etmek
come to     :     come round  ayılmak
come up against     :     yüz yüze gelmek
come up with     :     ortaya bir düşünce atmak, üretmek
cope with     :     baş etmek, üstesinden gelmek
cope without     :     do without  -- sız idare etmek
count on     :     rely on  depend on  bel bağlamak, güvenmek, dayanmak
count out     :     leave out  çıkarmak,hesaba katmak
cross out     :     üstünü çizmek, silmek
cut across     :     go across  kestirme yoldan gitmek
cut down (on)     :     cut back (on)  azaltmak, kısmak (sigara, alkol vb)
cut in     :     sözünü kesmek, araya girmek, işine engel olmak (interrupt)
cut out     :     (bir yerden bir resim/tablo vb) kesip çıkarmak
cut up     :     dilimlemek
die down     :     yatışmak, dinmek (gürültü, ses vb)
do away with     :     yıkmak (abolish)
do over     :     start over  sil baştan yapmak
do up     :     (1) kemer bağlamak (2) restore etmek
do without     :     cope without  -- sız idare etmek
doze off     :     fall asleep  uyuya kalmak
draw up     :     taslak hazırlamak, plan çizmek
dress up     :     resmi kıyafet giyinmek, şık giyinmek
drop by     :     stop by  ziyaret etmek, (evine vb) damlamak
drop off     :     yolcu indirmek
drop out of     :     (okulu vb) terketmek, bırakmak
fall down     :     yere düşmek
fall out (with)     :     kavga etmek
figure out     :     make out  anlamak (understand)
fill out     :     form doldurmak
fill up     :     benzin deposunu doldurmak
fill up with     :     ile dolu olmak, dolmak
find out     :     öğrenmek, keşfetmek (discover, learn)
flood in     :     flock to  bir yere akın etmek
get along with     :     get on with  iyi geçinmek
get at     :     ima etmek, demek istemek
get away (with)     :     run off  kaçmak, sıvışmak
get back     :     kaybettiğin bir şeye kavuşmak
get by     :     geçinmek, hayatta kalmak (survive)
get down     :     moral bozulmak
get into     :     (taksiye, asansöre vb) binmek
get off     :     araçtan inmek (toplu taşıttan)
get on     :     binmek (toplu taşıtlara)
get on with     :     get along with  biri ile iyi geçinmek, iyi arkadaş olmak
get out of     :     (arabadan, asansörden vb) inmek (2) -- den uzak durmak
get over     :     (1) üstesinden gelmek, çözmek (sort out  work out) (2) (hastalık için) iyileşmek (pick up)
get rid of     :     (1) -- den kurtulmak (2) başından savmak
get up     :     uyanmak
give in     :     pes etmek, mücadeleye teslim olmak (surrender)
give up     :     vazgeçmek, bırakmak (abandon)
go down with     :     come down with  hastalanmak, yataklara düşmek
go in for     :     yazılıya/yarışmaya girmek
go off     :     (1) patlamak (explode) (2) kurulu bir aletin çalması (zil, çalar saat vb) (3) (yemek vb) ekşimek, bozulmak
go on     :     devam etmek (continue)
go out     :     yanan bir şeyin sönmesi (2) cereyanların kesilmesi
go over     :     (1) göz atmak (go through) (2) ziyaret etmek
go through     :     go over  bir şeye göz atmak, incelemek, göz gezdirmek
go with     :    uygun olmak, yakışmak (match)
go without     :     dayanmak, idare etmek (su, yemek vb olmadan )
grow into     :     (elbisenin) tam oturması, yakışması
grow out of     :     elbisenin küçük gelmesi
grow up     :     yetişkin olmak, büyümek
hand in     :     elden teslim etmek (submit)
hand out     :     elden dağıtmak (distribute)
hang down     :     telefonu suratına kapatmak
hold on     :     hang on  (telefonda vb) beklemek
hold up     :     gecikmek/soymak (banka),soygun yapmak
iron out     :     uzlaşmak, sorunu halletmek
join in     :     katılmak (participate in  take part in)
jot down     :     take down  copy down  write down  not almak, kaydetmek
keep away (from)     :     uzak durmak
keep in touch with     :     get in touch with  irtibata geçmek, bağlantı kurmak
keep on     :     carry on  yapmaya devam etmek, yapadurmak (continue)
keep out     :     -- den uzak durmak, girmemek
keep to     :     stick to  sadık kalmak, bağlı kalmak (diyete, söze vb)
keep up with     :     catch up with  hızına/seviyesine yetişmek
kick out     :     kovmak, kıçına tekmeyi basmak
knock out     :     (1) darbe indirip bayıltmak (2) şık elemek
knock somebody down     :     birine çarpıp devirmek
knock something down     :     (1) yıkmak (demolish) (2) devirmek
laugh about     :     bir olay aklına geldikçe gülmek
laugh off     :     gülüp geçmek
lay down     :     kural koymak
lay off     :     işten çıkarmak (dismiss)
leave out     :     count out  hariç tutmak, dahil etmemek
let down     :     yüzüstü bırakmak, hayal kırıklığına uğratmak
let in     :     (1) içeri buyur etmek (2) emmek, soğurmak (absorb)
let in on     :     haberdar etmek, bilgilendirmek
let out     :     serbest bırakmak (realease)
let up     :     yağmurun dinmesi (cease)
listen in     :     konuşulanlara kulak kabartmak (overhear)
live off     :     sırtından geçinmek
live on     :     feed on  ile beslenmek, ile geçinmek
look after     :     ilgilenmek, bakımını üstlenmek
look down on     :     aşağılamak
look forward to     :     dört gözle beklemek
look into     :     araştırmak
look out (for)     :     watch out (for)  dikkatle bakınmak, aramak
look up     :     aramak (sözlükten, ansiklopediden kelime, bilgi vb)
look up to     :     saygı duymak
make for     :     leave for  head for  -- e doğru gitmek
make out     :     (1) anlamak (figure out) (2) gözleriyle seçebilmek
make up     :     (1) uydurmak (fabricate) (2) oluşturmak (form, constitute)
make up for     :     telafi etmek (compensate)
make up to     :     yalakalık yapmak (flatter)
miss out (on)     :     unutmak, gözden kaçırmak, dahil etmeyi unutmak
open up (to)     :     birine açılmak
part with     :     -- den ayrılmak
pass away     :     ölmek (die)
pass out     :     bayılmak (faint)
pay off     :     (1) rüşvet vermek/yedirmek (buy off) (2) haraç vermek (3) borcunu kapatmak, tüm borcunu ödemek
pick out     :     seçmek (select)
pick up     :     (1) anlamak, kavramak (2) birini/bir şeyi bir yerden almak (3) iyileşmek, şifa bulmak (4) (dolmuşa, oto vb) yolcu almak
play down     :     küçümsemek, alay etmek, hafife almak
point out     :     call attention to  draw attention to  vurgulamak, dikkati çekmek
pour down     :     sağanak yağış
pull through     :     şifa bulmak, iyileşmek (pick up)
put aside     :     cast aside  save up  para biriktirmek, kenara para koymak
put away     :     düzenlemek, derlemek, toplamak
put down     :     tell off  rezil etmek/fırçalamak
put forward     :     put forth  öne sürmek, söz konusu yapmak
put off     :     ertelemek/midesini bulandırmak/konsantresini bozmak
put on     :     giyinmek/kilo almak
put out     :     söndürmek
put through     :     telefona bağlanmak
put up     :     ağırlamak/baş üstüne koymak/monte etmek/fiyat artırmak
put up with     :     hoşgörülü olmak/ katlanmak
quiet down     :     sessiz olmak, sesini kesmek
rip off     :     kazıklamak (overcharge)
rule out     :     göz ardı etme, saymama, dahil etmeme (exclude, eliminate)
run across     :     come across  tesadüfen rastlamak
run into     :     (1) tesadüfen karşılaşmak (come across) (2) bir yere veya bir şeye çarpmak (bump into)
run off     :     fotokopi ile çoğaltmak (duplicate)
run out     :     tükenmek (expire)
run over     :     arabayla ezmek
rush in     :     alel acele içeri girmek
rush out     :     alel ecele dışarı çıkmak
see off     :     wave off  uğurlamak
see through     :     (1) birinin iç yüzünü/niyetini anlamak (2) durumun/olayın iç yüzüne vakıf olmak, olup biteni iyi anlamak
sell out     :     satıp tüketmek (2) çok satıp tükenmek (kaset, kitap vb)
send for     :     (doktor, muslukçu vb) çağırtmak
set off     :     (1) yola çıkmak (set out) (2) başlatmak (launch)
set out (on)     :     set off  yola çıkmak, yolculuğa çıkmak
set up     :     kurmak
settle down     :     hızlı bir hayat tarzından elini eteğini çekmek, durulmak
settle in     :     yerleşmek
show around     :     etrafı gezdirmek
show off     :     hava atmak
show up     :     turn up  çıkagelmek, varmak (partiye, derse vb)
shy away (from)     :     çekinmek, -- den utanmak
slow down     :     yavaşlamak
sort out     :     problem çözmek/sınıflandırmak
speak for     :     -- nın adına konuşmak
speak out     :     itiraf etmek (confess)
speak up     :     konuşurken sesini yükseltmek
spell out     :     (TBMM, AIDS, UFO gibi kısaltmaları) açılımını yazmak
stand for     :     temsil etmek, anlamına gelmek (UFO stands for “Unidentified Flying Object”
stand out     :     kabak gibi sırıtmak, göze çarpmak
step down     :     istifa etmek (resign)
stick to     :     keep to  sadık kalmak, bağlı kalmak (diyete, söze vb)
switch/turn on     :     çalıştırmak, açmak (elektrik vb)
take after     :     look like  benzemek (resemble)
take down     :     jot down  copy down  write down  not almak, kaydetmek
take in     :     (1) elbise daraltmak (2) anlamak (3) birini kandırmak
take off     :     kıyafet çıkarmak/uçak-havalanmak/kilo vermek/taklit etmek/malın piyasadan kalkması
take on     :     üstlenmek (sorumluluk) (assume)
take out     :     pull out  diş çekmek/çöpü dışarı atmak
take over     :     take charge of  devralmak
take to     :     istemek, arzulamak
take up (with)     :     hobi edinmek,yer zaman kaplamak
talk into     :     ikna etmek (persuade)
tear down     :     pull down  knock down  yıkmak, yerle bir etmek
tear out     :     defterden sayfa koparıp çıkarmak
tear up     :     yırtmak, parça pinçik etmek
think over     :     derin derin düşünmek
think up     :     think out  dream up  yeni bir şeyler düşünmek, akıl etmek
throw away     :     çöpe atmak
tip off     :     bilgilendirmek (inform)
touch on     :     point out  değinmek, vurgulamak (emphasize)
try on     :     üzerinde denemek (elbise, ayakkabı vb)
try out     :     (metod, teknik, yol yordam vb) denemek
turn down     :     (1) (televizyon, radyo vb) sesini kısmak (2) geri çevirmek, reddetmek
turn off     :     kapatmak (çalışan bir makineyi/ışığı vb)
turn up     :     ses açmak/varmak, ulaşmak
use up     :     kullanıp tüketmek
wait on     :     birilerine hizmet etmek, servis yapmak
wake up     :     uyanmak, uyandırmak
walk out     :     bir şeyi/birisini protesto ederek bulunduğu yeri terk etmek
wave off     :     see off  uğurlamak
wear away     :     aşınmak, yıpranmak
wear off     :     (toprağı vb) aşındırmak
wear somebody out     :     yormak, yıpratmak (tire out)
wear something out     :     eskitmek, yıpratmak
wipe down     :     wipe off  (bezle, fırçayla vb) bir zemini temizlemek
work out     :     (1) zor bir durumun üstesinden gelmek (2) problem çözmek (3) hesaplamak

back out of     :    pull out of -- den çekilmek
break out of     :     firar etmek
brush up (on)     :     eski bilgisini tazelemek, tozunu almak (mecazi anlamda)
call attention to     :     draw attention to vurgulamak, dikkati çekmek
catch up with     :     keep up with aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
come down with     :     hastalanmak, yataklara düşmek
come up against     :     yüz yüze gelmek
come up with     :     ortaya bir düşünce atmak, üretmek
cut down (on)     :     cut back (on) azaltmak, kısmak(sigara, alkol)
do away with     :     yıkmak (abolish)
drop out of     :     (okulu vb) terketmek, bırakmak
fall out (with)     :     kavga etmek
fill up with     :     ile dolu olmak, dolmak
get along with     :     get on with iyi geçinmek
get away (with)     :     run off kaçmak, sıvışmak
get on with     :     get along with biri ile iyi geçinmek, iyi arkadaş olmak
get out of     :     (arabadan, asansörden vb) inmek (2) -- den uzak durmak
get rid of     :     (1) -- den kurtulmak (2) başından savmak, defetmek
go down with     :     come down with hastalanmak, yataklara düşmek
go in for     :     yazılıya/yarışmaya girmek
grow out of     :     elbisenin küçük gelmesi
join in     :     katılmak (participate in take part in)
keep away (from)     :     uzak durmak
keep in touch with     :     get in touch with irtibata geçmk, bağlantı kurmk
keep up with     :     catch up with hızına/seviyesine yetişmek
knock somebody down     :     birine çarpıp devirmek
knock something down     :     (1) yıkmak (demolish) (2) devirmek
look forward to     :     dört gözle beklemek
look out (for)     :     watch out (for) dikkatle bakınmak, aramak
look up to     :     saygı duymak
lose count of    :     sayısını şaşırmak
make contact with     :     kontak kurmak
make room for    :     yer açmak
make sense of     :     anlamak
make up for     :     telafi etmek (compensate)
make up to     :     yalakalık yapmak (flatter)
miss out (on)     :     unutmak, gözden kaçırmak, dahil etmeyi unutmak
open up (to)     :     birine açılmak
pay a compliment on     :     iltifatta bulunmak
play a trick on     :     kafaya almak, alay ederek tuzağa düşürmek
put up with     :     hoşgörülü olmak/ katlanmak
set out (on)     :     set off yola çıkmak, yolculuğa çıkmak
take over     :     take charge of devralmak
take up (with)     :     hobi edinmek,yer zaman kaplamak
wear somebody out     :     yormak, yıpratmak (tire out)
wear something out     :     eskitmek, yıpratmak