Anasayfa > Bilgisayar-İnternet

Excell’de Matematik ve Trigonometri işlevleri - Bilgisayar-İnternet


 

ACOS            Bir sayının ark kosinüsünü verir.

 

ACOSH            Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir.

 

ALTTOPLAM            Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir.

 

AŞAĞIYUVARLA            Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar.

 

ASİN            Bir sayının ark sinüsünü verir.

 

ASİNH            Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir.

 

ATAN            Bir sayının ark tanjantını verir.

 

ATAN2            Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir.

 

ATANH            Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

 

BÖLÜM            Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir.

 

ÇARPIM            Bağımsız değişkenlerini çarpar.

 

ÇARPINIM            Bir sayının çarpınımını verir.

 

ÇİFT            Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar.

 

ÇİFTÇARPINIM            Bir sayının çift çarpınımını verir.

 

ÇOKTERİMLİ            Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir.

 

COS            Bir sayının kosinüsünü verir.

 

COSH            Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir.

 

DÇARP            İki dizinin dizey çarpımını verir.

 

DERECE            Radyanları dereceye dönüştürür.

 

DETERMİNANT            Bir dizinin dizey determinantını verir.

 

DİZEY_TERS            Bir dizinin dizey tersini verir.

 

EĞERSAY            Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar.

 

ETOPLA            Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler.

 

İŞARET            Bir sayının işaretini verir.

 

KAREKÖK            Pozitif bir karekök verir.

 

KAREKÖKPİ            Pi sayısının kare kökünü verir.

 

KOMBİNASYON            Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir.

 

KUVVET            Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir.

 

KYUVARLA            İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir.

 

LN            Bir sayının doğal logaritmasını verir.

 

LOG            Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir.

 

LOG10            Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir.

 

MOD            Bölmeden kalanı verir.

 

MUTLAK            Bir sayının mutlak değerini verir.

 

NSAT            Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar.

 

OBEB            En büyük ortak böleni verir.

 

OKEK            En küçük ortak katı verir.

 

Pİ            Pi değerini verir.

 

RADYAN            Dereceleri radyanlara dönüştürür.

 

RASTGELEARADA            Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir.

 

ROMEN            Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir.

 

S_SAYI_ÜRET            0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir.

 

SERİTOPLA            Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir.

 

SİN            Verilen bir açının sinüsünü verir.

 

SİNH            Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir.

 

TABANAYUVARLA            Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar.

 

TAMSAYI            Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar.

 

TAN            Bir sayının tanjantını verir.

 

TANH            Bir sayının hiperbolik tanjantını verir.

 

TAVANAYUVARLA            Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar.

 

TEK            Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar.

 

TOPKARE            Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir.

 

TOPLA.ÇARPIM            İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir.

 

TOPLA            Bağımsız değerlerini toplar.

 

TOPX2EY2            İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir.

 

TOPX2PY2            İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir.

 

TOPXAY2            İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir.

 

ÜS            e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir.

 

YUKARIYUVARLA            Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar.

 

YUVARLA            Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar.